English Nederlands
HALSTEREN - ETTEN-LEUR - ROTTERDAM
info@auditcombinate.nl
UITGELICHT
OOK VOOR U
TEAM
CONTACT
Klachten- en
Klokkenluidersregeling

Klachtenprocedure

Audit Combinate werkt steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Door de persoonlijke betrokkenheid bij onze klanten en hun ondernemingen ontstaat er een sterke relatie tussen de klant en Audit Combinate. Mocht u desondanks niet geheel tevreden zijn over onze dienstverlening, nodigen wij u uit ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Zo kunnen wij samen naar een passende oplossing opzoek gaan. Uw klachten en/of aanmerkingen nemen wij zeer serieus.

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Mocht uw klacht onverhoopt met een gesprek niet verholpen zijn, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen middels onderstaand formulier bij de compliance officer van ons kantoor. Een exemplaar van onze klachtenregeling is op verzoek verkrijgbaar.

Klachtenformulier

Klokkenluidersregeling

Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in dat personen van binnen en buiten de organisaties zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.

De klokkenluidersregeling is geldig naast de regeling voor klachten over de diensten van Audit Combinate en de regeling met betrekking tot verschillen van inzicht.

  • Iemand die gebruik maakt van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de compliance officer van Audit Combinate middels een brief of emailbericht;
  • De compliance officer heeft de verplichting de melding binnen een week na ontvangst van de melding te bevestigen. In deze bevestiging maakt de compliance officer ook melding van de procedure en termijn die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding;
  • Uiterlijk na 4 weken bericht de compliance officer aan de melder welke maatregelen er zijn genomen en hoe de verdere afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen 4 weken gedaan kan worden bericht de compliance officer dit aan de melder en geeft aan binnen welke termijn afhandeling alsnog plaatsvindt.
© Copyright Audit Combinate - All rights reserved